Bitcoin

Series: “Bóc tách” mùa Halving – Phần 5: Đổi mới trên Bitcoin và Cấu trúc Phí

3 Mins read

Series: “Bóc tách” mùa Halving – Phần 5: Đổi mới trên Bitcoin và Cấu trúc Phí

“Satoshi Nakamoto, cha đẻ Bitcoin, đã thiết kế mạng lưới này có giới hạn phát hành là 21 triệu đồng. Phần thưởng cho việc xử lý giao dịch (phát hành Bitcoin mới) sẽ bị cắt giảm một nửa sau mỗi 4 năm. Khi nguồn cung này cạn kiệt, hệ thống có thể dựa vào phí giao dịch. Bitcoin sử dụng cơ chế thị trường mở để xác định phí, luôn sẽ có những người sẵn sàng xử lý giao dịch miễn phí.”

Sóng Đổi Mới Trên Bitcoin Ảnh Hưởng đến Mạng lưới Như Thế Nào?

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đổi mới mạnh mẽ. Những phát triển gần đây như Ordinals, Stamps, Runes, BRC-20 và ORC-20 Tokens, cùng với các dự án Layer 2 như RGB, Mintlayer, Mercury Layer, Ark và các dự án Chaumian ECash như Fedimint và Cashu, cho thấy Bitcoin không còn chỉ là sổ cái lưu trữ đơn thuần mà đang mở rộng tính năng như một nền tảng tài chính phức tạp. Khả năng ứng dụng của Bitcoin được tăng cường, cho phép lưu trữ tài sản số và hỗ trợ cả các giao dịch nâng cao bảo mật.

Việc Bitcoin bị giảm thưởng có tác động đến các dự án này không?

Việc Bitcoin bị giảm thưởng lần thứ tư (halving) sẽ làm giảm nguồn cung Bitcoin mới, dẫn đến phí giao dịch có thể tăng cao. Điều này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang các giải pháp mở rộng Bitcoin (Layer 2), tạo động lực phát triển cho các giải pháp này hơn nữa.

Token hóa trên Bitcoin có tạo ra thị trường phí bền vững?

Dự án token hóa trên Bitcoin (như Ordinals) đã vô tình tạo ra nguồn thu phí giao dịch mới. Tuy nhiên, các dự án này còn sơ khai, việc chúng có bền vững khi phí Bitcoin tăng cao hay không vẫn còn là câu hỏi.

Các giải pháp Layer-2 có đủ để đảm bảo lợi nhuận cho thợ đào?

Việc Bitcoin giảm thưởng có thể làm giảm lợi nhuận đào Bitcoin. Các giải pháp mở rộng như Lightning Network hay Liquid phần nào giải quyết vấn đề phí, nhưng liệu có đủ bù đắp cho phần doanh thu từ thưởng khối bị mất đi hay không vẫn cần thêm thời gian để trả lời.

Tóm lại là: Bitcoin đang trải qua giai đoạn chuyển mình. Liệu mạng lưới có thể thích nghi, đảm bảo hoạt động hiệu quả và duy trì các giá trị cốt lõi về phi tập trung, chống kiểm duyệt hay không là thách thức, nhưng cũng là cơ hội phát triển lớn.


Source link

Related posts
Bitcoin

Western Banks Face Major Asset Seizure in Russia Amid Gazprom Subsidiary Dispute

1 Mins read
In a significant move against western banks, a St Petersburg court has seized over $763 million of assets from Unicredit, Deutsche Bank,…
Bitcoin

Discover How RCO Finance (RCOF) Is Revolutionizing DeFi With Its Cutting-Edge AI Trading Tool

2 Mins read
The cryptocurrency trading landscape has long been complex, with enthusiasts facing various challenges. From converting crypto to fiat to limited accessibility, crypto…
Bitcoin

XRP Whales Go On Massive Buying Spree, Why This New Project Could Be Next

2 Mins read
XRP whales, who engaged in a massive buying spree last week, could take advantage of a new era of financial opportunities with…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *